Lions Club Aalst merkte op dat hulp biedende vzw’s en organisaties het moeilijk hadden om de weg te vinden naar onze

Lions Club, en nauwelijks dossiers bezorgden om financiële steun te vragen. De commissie sociale werken van Lions Club Aalst ging dus zelf op zoek.

Voor aanvragen voor steun voor sociale doelen in regio Aalst  : klik hier

Hierna een overzicht van de sociale doelen die Lions Club Aalst in 2020 gesteund heeft.TERMUREN

Ter Muren is een Organisatie voor Bijzondere Jeugdzorg en biedt residentiële, ambulante en mobiele begeleiding aan kinderen, jongeren en hun context in verontrustende situaties. De nadruk ligt op emancipatorisch werken. Ze werken in samenspraak met alle gebruikers en zorgen voor een aanbod op maat van de cliënt. Ter Muren beschikt over verschillende werkingen en leefgroepen, waardoor zij in totaal meer dan 76 dossiers residentieel begeleiden, naast 22 gezinnen die mobiel opgevolgd worden. We hebben 6 steps en 6 gezelschapsspelen gesponsord.


GEWOON LEVEN

Gewoon Leven is een plek waar mensen met jongdementie en hun mantelzorgers activiteiten samen kunnen beleven in een rustige huiselijke omgeving, gebaseerd op gewoon leven: alledaagse activiteiten in ongedwongen sfeer. Ze bieden een plek waar mantelzorgers kunnen samenkomen, verbonden worden met elkaar, ervaringen kunnen uitwisselen en even tot rust komen. Ze baten een “bloempluktuin” uit. We hebben 40 boeketten betaald.


’t NEST

Brigitte De Vos organiseert er naschoolse opvang voor kinderen uit maatschappelijk achtergestelde gezinnen. We hebben 3 laptops gesponsord en voedselbonnen geschonken om kasarme gezinnen iets extra van voeding te kunnen geven.


RAVELINGEN (AMON)

VZW Amon is een erkende organisatie binnen de integrale jeugdhulp en biedt een intensieve, aanklampende hulp op maat voor jongeren en gezinnen in situaties van verontrusting en maatschappelijke noodzaak. Ze bieden hulpverlening aan via volgende modules: contextbegeleiding, dagbegeleiding, verblijf, diagnostiek, crisisverblijf en opvang en therapeutische hulp. We hebben handdoeken, lakens en valiezen geschonken.


BIJEVA

De naam BiJe Va is een lettergreepwoord dat als afkorting gemaakt is op grond van delen uit volgende verschillende woorden die doelen op initiatieven:

- Bijzondere JeugdVakanties

- Bijstaan ouder(s) Jeugdhulp Vrijetijds aanbod

We hebben 40 combo paketten van groenten en fruit bezorgd.


ZONDER HONGER NAAR BED

Zonder honger naar bed is een groep waarin mensen van Aalst, mensen uit Aalst helpen. Via de Facebookgroep wil ze mensen die eten over hebben en mensen die eten te weinig hebben met elkaar in contact brengen.

We hebben een eigen actie gesteund dat zorgt voor de bedeling van vol-au- vent met friet voor 300 gezinnen


SEAHORSE-DOCKERS-SCHOOL

We nemen de schoolkosten van een leerling in Kenia ten laste gedurende één jaar.


ALS

Sponsoring van wetenschappelijk onderzoek over de spierziekte ALS (Amyotrofische laterale sclerose)


LCIF

Lions Club International Foundation-subsidies financieren onmiddellijke noodhulp bij natuurrampen en bieden hulp op lange termijn als onderdeel van de latere wederopbouw. Zij dragen bij tot het behoud van het zicht, de bestrijding van arbeidsongeschiktheid, het bevorderen van de gezondheid en helpen van jongeren. Elke dollar dat geschonken wordt aan LCIF is rechtstreeks en integraal toegewezen aan een project.


VOEDELBANKEN

De Voedselbanken verzamelen voedsel en herverdelen het aan kasarme gezinnen.


DE VALIER

De Valier vzw is een dienstverleningscentrum voor volwassen personen met een aangeboren handicap of een niet-aangeboren hersenletsel. We steunden hun actie met de aankoop van een reeks maaltijden die door hen bereid werden.


ZONNEROOS (Levensvreugde)

De Zonneroos is een school dat kinderen helpt tot maximale ontplooiing van hun persoonlijkheid, hun leren en denken, waarbij het eigen kunnen en kennen centraal staat. Dit gebeurt met aangepaste materialen en methodes begeleid door een gespecialiseerd team.


RIVER CLEAN-UP

De bedoeling is zoveel mogelijk plekjes langs onze rivieren op te kuisen. Valérie de Groot, echtgenote van Wim, ondernam een tocht langs de Dender om dit internationaal initiatief kracht bij te zetten.